باشه…  ,باوجود ,بايد ,باشه…  باوجود

مرد بايد با وجود همه ي غرورش،مهربون باشه… 

باوجود همه ي لجبازيش،وفادار باشه… 

باوجود همه ي خستگي هاش،صبور باشه… 

باوجود همه ي سختي هاش،عاشق باشه… 

مرد بايد محکم باشه… 

بايد تکيه گاه همسرش باشه… 

مرد بايد،”مـــرد” باشه… 

همين….


عشقوليا منبع اصلی مطلب : سایت عاشقانه عشقوليا
برچسب ها : باشه…  ,باوجود ,بايد ,باشه…  باوجود
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مرد باید "مرد"باشه